Velkommen til Volkswagen Groups whistleblowerordning.

Hos Volkswagen Group har det højeste prioritet at love, regler og interne retningslinjer overholdes. Det gælder naturligvis også for Volkswagens finansieringstilbud. For kun når regler og normer overholdes, kan vi afværge skader på vores selskaber, vores ansatte og forretningspartnere. Det er derfor vigtigt, at forhold, der er i strid hermed, opdages og håndteres i tide. Derfor har vores centrale efterforskningskontor fået til opgave at varetage en uafhængig, upartisk og fortrolig whistleblowerordning.

Det kræver, at alle er opmærksomme og villige til at gøre opmærksom på mulige alvorlige lovovertrædelser ved begrundet mistanke. Vi sætter også pris på relevante oplysninger fra forretningspartnere, kunder og andre tredjeparter. Der kan til hver en tid og på ethvert sprog foretages indberetninger til whistleblowerordningen.

Whistleblowerordningen garanterer størst mulig beskyttelse af whistleblowere, berørte personer og medarbejdere, der bidrager til undersøgelse af den indberettede forseelse.  En undersøgelse vil først blive indledt efter nøje gennemgang af oplysningerne, og hvis der er konkrete indikationer på en alvorlig overtrædelse af reglerne. Undersøgelserne udføres med den største fortrolighed. Oplysningerne vil blive behandlet fair, hurtigt og fortroligt.

Det er også muligt at kommunikere og foretage indberetninger anonymt. Vi garanterer, at vi ikke gør noget for at identificere anonyme whistleblowere, som ikke misbruger vores whistleblowerordning. Repressalier over for whistleblowere og alle personer, der bidrager til undersøgelserne, vil ikke blive tolereret. De berørte personer anses for at være uskyldige, indtil overtrædelsen er dokumenteret.

Har du nogen bekymringer eller feedback vedrørende et VW FS produkt eller en service?

Kontakt vores kundeservice, hvis du har spørgsmål eller forespørgsler vedrørende din aftale eller andre ydelser fra VW FS eller vores forretningspartnere (f.eks. forhandlere, værksteder):

Kundeservice og kontakt | Volkswagen Bank (vwfs.de)

Vi beder dig have forståelse for, at whistleblowerordningen desværre ikke kan behandle eller videresende kundeklager.

Potentielle overtrædelser af adfærdskodeksen for forretningspartnere, herunder alvorlige risici og overtrædelser af menneskerettigheder og miljøet fra direkte og indirekte leverandører, kan også indberettes til det centrale efterforskningskontor. Dette gælder også for andre indberetninger, der kræver øjeblikkelig handling fra virksomhedens side. Efterforskningskontoret orienterer de ansvarlige afdelinger, som vil behandle spørgsmålet i overensstemmelse hermed. Dette indebærer især at træffe de nødvendige foranstaltninger til minimering eller afslutning af overtrædelserne og/eller risiciene.

Du kan finde yderligere informationer om de proceduremæssige principper for klageproceduren hos Volkswagen Group her.

Sådan indberetter du!

Det er vigtigt, at de oplysninger, du indsender til efterforskningskontoret, er så konkrete som muligt, så de kan behandles og undersøges på en hensigtsmæssig måde. Det vil være en hjælp, hvis din indberetning besvarer nedenstående frem hv-spørgsmål:

  • Hvem?
  • Hvad?
  • Hvornår?
  • Hvordan?
  • Hvor?

Sørg for, at beskrivelserne i din indberetning kan forstås af personer, der ikke er specialister inden for dit område. Det vil også være en hjælp, hvis du er til rådighed for yderligere spørgsmål. Hvis du er villig til at gøre det, men ønsker at være anonym over for virksomheden, kan du rette anonym henvendelse til ombudsmændene.

Dette påvirker dog ikke din lovbestemte ret til at kontakte de ansvarlige myndigheder.

Indsend indberetninger. Men hvor?

24/7 hotline

Du kan indberette forskellige forhold døgnet rundt på følgende internationale, gebyrfri telefonnumre: +800 444 46300*. Hvis din lokale telefonudbyder ikke understøtter den gratis tjeneste, kan du bruge følgende betalingstelefonnummer til din indberetning: +49 5361 946300. * Afhængigt af hvilket land, du ringer fra, er det muligt, at den internationale gratis hotline ikke er tilgængelig, da nogle netværkudbydere ikke understøtter tjenesten. I det tilfælde skal du bruge det angivne telefonnummer (ikke afgiftsfri) eller det landespecifikke nummer.

Phone Numbers DK

(anonym) Online indberetningskanal

Du kan bruge en internetbaseret kommunikationsplatform til at kontakte efterforskningskontoret, udveksle dokumenter og kommunikere via en separat postkasse. Dette system er fortroligt og beskyttet. Det står whistleblowere frit for, om de vil oplyse deres navn. Ønsker du at sende en fortrolig indberetning til juristerne på efterforskningskontoret, kan du bruge følgende link til 

den beskyttede indberetningskanal hos Volkswagen Group.

Vigtigt: Hvis dit foretrukne sprog ikke findes på listen, kan du indsende din indberetning på et hvilket som helst andet sprog. Du kan også kontakte det centrale efterforskningskontor på alle sprog via e-mail eller post.

Kontakt til efterforskningskontoret (e-mail, post, personligt)

Volkswagen AG’s centrale efterforskningskontor

E-Mail:
io@volkswagen.de

Postadresse:
Zentrales Aufklärungsbüro, Postfach 1717,8436 Wolfsburg (Innenstadt)

Personligt:
Centralt efterforskningskontor, Porschestraße 1, 38436 Wolfsburg

Aftal et møde på io@volkswagen.de

Kontakt for whistleblowerordningen hos Volkswagen Financial Services AG

E-Mail:
indication@vwfs.com

Telefon:
+49-531-212-899785

Postadresse:
Anlaufstelle Hinweisgebersystem ED-ELC, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig

Kontakt for whistleblowerordningen hos Volkswagen Bank GmbH

E-Mail:
investigation@vwfs.com

Telefon:
+49-531-212-899786

Postadresse:
Anlaufstelle Hinweisgebersystem ED-ELC, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig

Ombudsmænd hos Volkswagen Group

Volkswagen Group har udnævnt eksterne advokater (ombudsmænd) til at rådgive om whistleblowerordningen og sikre, at indberetninger fra whistleblowere – også anonymt – videresendes til efterforskningskontoret. Ønsker du at kontakte ombudsmændene finder du de nødvendige oplysninger på følgende link: https://ombudsleute-der-volkswagen-ag.de/